Научно-истраживачка делатност

  • Проучавање биологије и екологије фитофагних врста инсеката и гриња и њихових предатора и паразитоида
  • Проучавање резистентности инсеката и гриња на инсектициде и акарициде
  • Проучавање ефеката биопестицида и других производа природног порекла на инсекте и гриње
  • Проучавање ефеката инсектицида и акарицида на биолошке параметре и популациони раст инсеката и гриња
  • Истраживање могућности интегрисања хемијских, биолошких и других мера заштите биља и биљних производа од штетних инсеката и гриња

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

ТR31043: Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

Услуге

  • Испитивање биолошке ефикасности инсектицида и акарицида у сузбијању штетних врста инсеката и гриња за потребе регистрације и развоја
  • Фитосанитарни преглед инфестације биља и биљних производа штетним инсектима и грињама
  • Праћење динамике популација инсеката и гриња у функцији извештајно-прогнозне службе