Институт за пестициде и заштиту животне средине

Основна делатност Института су примењена и развојна истраживања у биотехничким наукама, научној грани пољопривреда, научној дисциплини

Лабораторије

Проучавање карактеристика проузроковача болести биљака и гајених гљива, Детекција биљних патогена применом класичних и молекуларних метода, Развој нових метода сузбијања фитопатогених и микопатогених

Часопис "Pesticides and Phytomedicine"

Часопис "Пестициди и фитомедицина", научни часопис Друштва за заштиту биља Србије, основан је 1986. године под називом "Пестициди - Југословенски часопис

Пројекти

Биорационални концепт заштите биља од штетних агенаса (патогена, артропода, корова) заснива се на одрживом управљању супстанцама и/или процесима који, примењени у специфичном агроекосистему