Научно-истраживачка делатност

  • Проучавање карактеристика проузроковача болести биљака и гајених гљива
  • Детекција биљних патогена применом класичних и молекуларних метода
  • Развој нових метода сузбијања фитопатогених и микопатогених микроорганизама
  • Проучавање резистентности фитопатогених и микопатогених гљива на фунгициде
  • Проучавање могућности примене супстанци природног порекла у заштити биља
  • Пројекти TR31043 и III46008

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

TR31043: Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

Услуге

  • Лабораторијски биотест фунгицида и бактерицида
  • Испитивање биолошке ефикасности фунгицида и бактерицида
  • Фитосанитарни преглед биљног материјала