Научно-истраживачка делатност

 • карактеристике глодара штетних у пољопривреди и шумарству,
 • методе прогнозе појаве и дистрибуције штетних глодара, у циљу спровођења превентивне заштите,
 • мере сузбијања штетних глодара и економичност њихове примене,
 • организација система сузбијања штетних глодара,
 • биолошке, еколошке и генетичке карактеристике ситних глодара као индикатора загађености животне средине,
 • испитивање биологије и екологије пужева и биолошке ефикасности и механизама деловања молускоцида
 • Испитивање деловања етеричних уља као атрактана, репелената и конзрванаса у мамцима за сузбијање глодара
 • Испитивање осетљивости јединки домаћег миша, изловљених на различитим локалитетима, на бромадиолон;
 • Испитивање осетљивости на бромадиолон потомака јединки са смањеном осетљивошћу на бромадиолон;
 • Испитивање осетљивости на дифенакум јединки са смањеном осетљивошћу на бромадиолон;
 • Испитивање осетљивости на бродифакум јединки са смањеном осетљивошћу на бромадиолон;
 • Утврђивања присуства мутација у Vkorc1 гену код јединки са смањеном осетљивошћу на бромадиолон;

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

III-46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране, подпројекат: Развој интегрисаних система управљања штетним артроподама, пужевима и глодарима у функцији ефикасности и превазилажења резистентности. (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)

Услуге

 • Испитивање ефикасности родентицида у циљу регистрације за промет и примену у пољопривреди (отворено поље, воћњаци, засади, пластеници, стакленици) у Републици Србији и Републици Српској
 • Испитивање ефикасности родентицида у циљу регистрације за промет и примену у области јавног здравства у Републици Србији и Републици Српској
 • Испитивање ефикасности молускоцида у циљу регистрације за промет и примену у пољопривреди (отворено поље, засади, пластеници, стакленици) у Републици Србији и Републици Српској
 • Испитивање ефикасности авицида у циљу регистрације за промет и примену у пољопривреди (отворено поље, воћњаци, засади) у Републици Србији и Републици Српској
 • Контрола успешности акција сузбијања глодара на фармама и складиштима хране и других ускладиштетних пољопривредних производа и контрола успешности акција систематских дератизација насељених места