Истраживачка делатност

  • Проучавање процеса деградације пестицида у животној средини,
  • Развој метода аналитике пестицида природног порекла,
  • Развој метода за одређивање остатака пестицида и других токсиканата у пољопривредним производима и животној средини,
  • Проучавање метаболизма пестицида и развој метода за одређивање ензимске активности ин витро
  • Проучавање фотодеградација пестицида и осталих загађивача животне средине

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

ТR31043: Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

Услуге

  • Испитивање хемијских и физичких особина пестицида за примену у пољопривреди и јавном здравству
  • Испитивање хемијских и физичких особина средстава за исхрану биља (минерална ђубрива)
  • Одређивање остатака пестицида у пољопривредним производима, земљишту и води
  • Одређивање токсичних елемената у пољопривредним производима, земљишту и води