Основна делатност Института су примењена и развојна истраживања у биотехничким наукама, научној грани пољопривреда, научној дисциплини заштита биљака (фитопатологија, ентомологија, пољопривредна зоологија, хербологија, фитофармација и токсикологија, интегрална заштита биља, заштита ускладиштених производа).

Институт реализује и стручне послове у вези са регистрацијом, прометом, применом и контролом средстава за заштиту биља, здрављем биља (дијагнозом биљних болести и фитосанитарном контролом биљног материјала) и безбедношћу хране.
Институт је смештен у једној пословној згради, укупне површине 1378 м2, и остварује право коришћења шест хектара земљишта на истој локацији. Власник зграде и земљишта је Република Србија.

Институт има укупно 44 запослених у радном односу и једног стипендисту Министарства просвете и науке РС.

Од укупно 30 истраживача Институт у свом саставу има 24 доктора наука и 6 доктораната. Према научним и истраживачким звањима структура истраживача у Институту је следећа: научни саветници (3), виши научни сарадници (6), научни сарадници (11), истраживачи сарадници (8), истраживачи приправници (2).