За разлику од неких других целина ове публикације, израда ове целине је, готово за цео протекли историјски период, морала бити ослоњена на резултате истраживања изузетно обимне архивске документације ИНЕП-а из периода 1959-1990. и делимично документације Института за истраживања у пољопривреди „Србија” из периода 1991-2006. године. Прегледом тих извора врло брзо је установљено да у обе институције није вођена било каква систематизована евиденција о реализацији научноистраживачких пројеката, нити је сачувана документација о пројектима хронолошки повезивана, тематски обједињавана и физички архивирана у посебне целине. Истраживање је додатно отежало и карактеристично временско раздобље у коме су се непрекидно мењали организациони облици савезних, републичких и других финансијера пројеката, временски периоди трајања пројеката, њихови називи, облици и форме уговора и извештаја о пројектима, а нарочито обим и врста података у њима. Зато су, упркос напору и жељи да подаци ове целине буду потпуни, они остали фрагментарни. Али, и као такви, могу да представе све релевантне аспекте научноистраживачког рада овог института у протеклих 50 година.

Пројекат: BEST4SOIL - (период реализације: 2018-2021)

Пројекат Best4Soil почео је 12. новембра 2018. године и сада је у фази креирања информационих листова, база података, видеозаписа и активности повезивања. Пројектом Бест4Соил ми стварамо мрежу заједница праксе у Европи, повезујемо произвођаче, саветодавце, наставнике и истраживаче. Ова мрежа промовише знање о 4 најбоље мере (компост, зеленишно ђубриво, анаеробна дезинфестација и (био)соларизација) за сузбијање проузроковача болести који се преносе земљиштем које су спремне за примену. Направили смо сајт, организујемо састанке и друга окупљања у 20 европских земаљагде размењујемо знање о здрављу земљишта са нашим заједницама знања. Главни циљ Бест4Соил тематске мреже је да одржи, побољша или поново успостави здравље земљишта у Европи. Ми обезбеђујемо базе података слободног приступа са информацијама о серији патогена и нематода које нападају повртарске, ратарске и покровне усеве, како бисмо помогли произвођачима да направе одговарајући плодоред и иновативну стратегију сузбијања.

Best4Soil финансира Европска унија у оквиру Horizon 2020 Програма као активност координације и подршке у оквиру ГА број 817696