Научно-истраживака делатност

  • Проучвање биологије и екологије коровских биљака, посебно инвазивних, карантинских и економски штетних коровских врста
  • Проучавање коровске флоре у усевима и рудералним стаништима
  • Проучавање спектра деловања и степена ефикасности хербицида и регулатора раста биљака
  • Праћење понашања и динамике деградације хербицида у земљишту
  • Проучавање деловања хербицида на гајене биљке и корисне огранизме у животној средини

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

ТR31043: Проуавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биљаи производње безбедне хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

Међународни пројекти

FA COST Action FA1203 “Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ (2012-2016)

Услуге

  • Испитивање хербицида и регулатора раста биљака за њихову регистрацију у Републици Србији
  • Развојна испитивања хербицида и регулатора раста биљака
  • Картирање корова
  • Разрада мера сузбијања корова
  • Испитивање и оцена физичко-хемијских особина и биолошке хранљиве вредности микробиолошких ђубрива