Часопис „Пестициди и фитомедицина“, научни часопис Друштва за заштиту биља Србије, основан је 1986. године под називом „Пестициди - Југословенски часопис за питања производње, промета и примене пестицида“. Часопис „Пестициди“ основали су предузеће „Привредни преглед“ (као издавач), проф. др Радојица Кљајић и његови сарадници са Катедре за пестициде Пољопривредног факултета у Београду, и др Илија Перић и др Нешко Нешковић из Института за пестициде и заштиту животне средине, Београд. Часопис је основан са задатком да публикује оригиналне радове домаћих и страних аутора из области производње, промета и примене пестицида, нормативне регулативе, заштите човека, хране и животне средине, образовања кадрова, одбрамбених аспеката проучавања и примене пестицида.

Први главни и одговорни уредник часописа био је проф. др Радојица Кљајић, а у састав првог Редакционог одбора ушли су (поред проф. Кљајића) др Миломир Кузмановић, др Душан Ђурић, Новица Митић, Тома Павловић, др Бранко Делевић, др Милета Живановић, др Нешко Нешковић, Милоје Андрић и Фрањо Чоха.

Први волумен садржао је четири броја и ту динамику излажења часопис је задржао и до данас.

После смрти професора Кљајића (30. марта 1987. године) функцију главног и одговорног уредника часописа преузео је др Нешко Нешковић, научни саветник Института за пестициде и заштиту животне средине. Ову функцију др Нешковић је обављао пуних 20 година, све до одласка у пензију 2007. године. Под његовим уредништвом појавила су се три преостала броја за 1987. годину и објављено је још 80 бројева часописа у волуменима 3-22. У овом периоду, часопис „Пестициди“ је доживео значајне статусне, организационе и техничке промене, чији је резултат био унапређивање квалитета и повећање рејтинга чаосписа.

Редакција часописа добилаје међународни карактер средином 1990-тихкада су у њен саставушли угледни научни радници из Јапана, Чехословачке, Велике Британије, Данске, Турске и САД. Почевши од првог броја у 1992. години часопис „Пестициди“ почиње да излази са поднасловом „Југословенски научни часопис“, а Друштво за заштиту биља Србије постаје суиздавач часописа.

Од 2004. године(волумен 19) часопис почиње да излази под називом „Пестициди и фитомедицина“ Концепција часописа је промењена отварањем могућности за објављивање радова из целе научне области заштита биља/фитомедицина, уз значајно побољшање квалитета штампе и техничке опремљености. Уведене су и функције уредника области које почињу да обављају др Илија Перић (за област Пестициди), др Радослава Спасић (за област Штеточине биља), др Радивоје Јевтић (за област Болести биља) и др Сава Врбничанин (за област Корови).

У другом броју за 2005. годину први пут се појављује поднаслов „Научни часопис Друштва за заштиту биља Србије“. Од 2006. године (волумен 21), издавачи часописа постају Институт за пестициде и заштиту животне средине и Друштво за заштиту биља. Одласком у пензију др Нешка Нешковића крајем 2007. године, за главног и одговорног уредника часописа именован је др Дејан Марчић, који је од 2005. године обављао функцију заменика главног и одговорног уредника.

Издавање часописа „Пестициди и фитомедицина“ усклађено је са Актом о уређивању научних часописа, донетим од стране Министарства науке и технолошког развоја у јулу 2009. године, којим се уређује опремање часописа у целини и чланака у њему, као и утврђује садржај документације која се користи у уређивачком раду. Последњих пет година часопис је знатно побољшао своју глобалну видљивост и утицајност. Крајем 2009. године потписан је уговор са Народном библиотеком Србије о приступању часописа систему доделе ДОИ (Дигитал Објецт Идентифиер) бројева објављеним радовима. Почетком 2010. године, часопис је укључен у ДОАЈ (Дирецторy оф Опен Аццесс Јоурналс), чиме је омогућен слободан електронски приступ целим радовима, почев од трећег броја из2006. године (волумен 21). Са првим бројем у 2012. години (волумен 27) часопис објављује радове искључиво на енглеском језику. Исте године, часопис се укључио у АСЕЕСТАНТ, систем за онлајн уређивање и публиковање часописа, који подржава све активности управљања уређивањем, од креирања странице, преко пријављивања рукописа, праћења рецензентског процеса, вођења администрације и чувања евиденције, до доношења коначних уредничких одлука и публиковања свезака на сопственој веб страници. Овај систем омогућава интеграцију радова у систем унакрсног реферисања (ЦроссРеф, ДОИ) и превенцију плагијаризма (ЦроссЦхецк).Крајем 2012. године, часопис је потписао и уговор о укључивању у базу података ЕБСЦО.

Захваљујући овим побољшањима, подигнут је квалитет обајвљнеих радова и повећан удео радова аутора из иностранства. У званичним категоризацијама домаћих научних часописа које Министарство просвете и науке објављује од 2009. године, „Пестициди и фитомедицина“ су били у категорији М51 (водећи часопис националног значаја) 2009, 2010 и 2012. године и у категорији М24 (часопис међународног значаја верификован посебном одлуком) 2011. и 2013. године. На тај начин потврђена је водећа улога часописа у научној области заштита биља/фитомедицина.

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ О ЧАСОПИСУ

ISSN: 1820-3949

Издавач: Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд
Суиздавач: Друштво за заштиту биља Србије, Београд

Главни и одговорни уредник: др Дејан Марчић, научни саветник
                                        Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд
Менаџер часописа и лектор: Душица Маринков-Јовановић
Веб адреса:
Е-маил адреса: pesticidiifitomedicina@pesting.org.rs

Уредници области:
Пестициди: проф. др Душанка Инђић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
Болести биља: др Радивоје Јевтић, научни саветник, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
Штеточине биља: проф. др Радослава Спасић, Пољопривредни факултет, Београд
Корови: проф. др Сава Врбничанин, Пољопривредни факултет, Београд

Редакциони одбор

Чланови из Србије
Јелица Балаж
Драгица Бркић
Бојан Дудук
Славица Гашић
Вељко Гавриловић
Петар Кљајић
Бранка Крстић
Сања Лазић
Слободан Миленковић
Светлана Милијашевић-Марчић
Алекса Обрадовић
Светлана Пауновић
Пантелија Перић
Радмила Петановић
Љиљана Радивојевић
Емил Рекановић
Иван Сивчев
Светомир Стаменковић
Бранкица Тановић
Петар Вукша

Инострани чланови

Assunta Bertaccini (Италија)
Catherine Baroffio (Швајцарска)
Tanja Gotlin-Čuljak (Хрватска)
Mark Gleason (САД)
Gabor Hirka (Мађарска)
Snježana Hrnčić (Црна Гора)
Ismail Kasap (Турска)
Nickolas Kavallieratos (Грчка)
Zlatko Korunić (Канада)
Carlos Zaragosa Larios (Шпанија)
Ivana Majić (Хрватска)
Irena Mavrič Pleško (Словенија)
Mariana Nakova (Бугарска)
Marco Scortichini (Италија)

Обезбеђивање квалитета
Пријављивање радова онлајн: aSEEStant
Праћење рецензирања: aSEEStant
CrossRef/DOI: doiSerbia
Заштита од плагијаризма: CrossCheck/iThenticate
Легитимност цитирања: CiteMatcher
Кључне речи (засноване на Thesaurus-u): AKwA/KwASS

Тираж: 200
Цитира се у: EBSCO, Chemical Abstracts, CABI, AGRIS, Scindeks,
Цели радови доступни на адресама: www.pesting.org.rswww.doaj.org